Informacje ogólne

Projekt Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu jest inicjatywą podjętą w ramach Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Osi Priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Beneficjentem projektu jest Województwo Kujawsko–Pomorskie reprezentowane przez Samorząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego z siedzibą w Toruniu. Instytucją realizującą projekt dla Samorządu Województwa, i organizującą nabór podmiotów lokujących oraz producentów filmowych jest Fundacja Tumult (organizator Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych – Camerimage) z siedzibą w Toruniu, 87 – 100, Rynek Nowomiejski 28.

Projekt kierowany jest do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych uczelni wyższych, zlokalizowanych na terenie województwa, a także producentów filmowych i telewizyjnych z całego świata.

Celem tego innowacyjnego projektu jest zachęcenie firm, samorządów, publicznych uczelni wyższych z województwa kujawsko-pomorskiego do skorzystania z coraz popularniejszej formy promocji, jaką jest lokowanie produktów, usług, wartych uwagi miejsc w filmach, serialach i programach telewizyjnych. Działania projektowe mają wspomóc regionalne podmioty w procesie umieszczania marki własnej w produkcjach filmowych, telewizyjnych i internetowych poczynając od znalezienia producenta filmowego/telewizyjnego, otrzymania dofinansowania na lokowanie, kończąc na wyprodukowaniu materiału zawierającego lokowanie produktu.

Pośrednio projekt ma również na celu promocję Pomorza i Kujaw jako atrakcyjnej lokalizacji dla produkcji filmowych i telewizyjnych oraz stworzenie bazy firm i instytucji związanych z branżą filmową. Z tego względu do udziału w projekcie zachęcamy producentów filmowych i telewizyjnych, chcących ulokować w swoich projektach produkty markowe z regionu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i do wzięcia udziału w projekcie.