Europejskie Doradztwo Projektowe

Dane teleadresowe

adres:
Toruń 87-100
ul. Rabiańska 17/19
telefon:
56 623 31 79
fax:
56 623 31 78
email:
www:
 
godziny otwarcia
pn-pt:
10-17

Opis działalności

Europejskie Doradztwo Projektowe powstało w 2001 w Toruniu. Od początku działamy w obszarze funduszy unijnych i po kilkunastu latach jesteśmy doświadczoną i profesjonalną firma doradczą.
Pomagamy potencjalnym beneficjentom w zdobywaniu środków finansowych na nowe inwestycje i rozwój działalności. Współpracę z klientami opieramy o partnerskie relacje i zaufanie, proponując dogodne rozwiązania. Najważniejsze dla nas jest powodzenie realizowanego projektu, dlatego w trosce o Klienta współpracujemy z zespołami eksperckimi, inżynierami, językoznawcami, prawnikami i ekonomistami, aby wspólnymi siłami stworzyć najlepszy produkt.
Nasza firma była bezpośrednio zaangażowana w wiele projektów inwestycyjnych w okresie przedakcesyjnym. Przyczyniła się do pozyskania środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, z budżetów ISPA, SAPARD oraz PHARE – w zakresie zaopatrzenia
w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, budowy dróg, tworzenia nowych miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodu na obszarach wiejskich.