Formularz dla podmiotów lokujących

NABÓR ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY Z DNIEM 11.05.2015 r.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie!

Podmiotami lokującymi, uprawnionymi do korzystania ze wsparcia w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu, są przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne uczelnie wyższe, które posiadają swoją siedzibę w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Podmiot lokujący lokuje swoje Produkty markowe w produkcjach filmowych, telewizyjnych lub/i internetowych.

Aby wziąć udział w projekcie należy w pierwszej kolejności uważnie zapoznać się z Regulaminem naboru Podmiotów lokujących do projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Proponujemy również, aby zapoznali się Państwo z informacjami przedstawionymi przede wszystkim w zakładkach Na kogo czekamy oraz Jak to działa, a także regulaminami, umowami, formularzami i wnioskami znajdującymi się w zakładce dokumenty programowe.

W celu usprawnienia procesu zgłoszeniowego, prosimy wcześniej zapoznać się z treścią wszystkich kroków formularza zgłoszeniowego. Podgląd formularza dla:
- Przedsiębiorców,
- Jednostek samorządu terytorialnego i
- Publicznych uczelni wyższych.

 

 

Wybierz rodzaj Wnioskodawcy:

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.