Formularz dla producentów

NABÓR ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY Z DNIEM 11.05.2015 r.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie!

Każdy zgłoszony poprzez portal Kreatywny Region projekt filmowy Fundacja Tumult będzie rozpatrywała pod kątem możliwości lokowania Produktu markowego zgłoszonego przez przedsiębiorców, publiczne uczelnie wyższe i samorządy z województwa kujawsko-pomorskiego. Jeśli propozycja zgłoszona przez producenta filmowego będzie odpowiadać zgłoszeniom podmiotów lokujących, obie strony zostaną zaproszone do współpracy skutkującej ulokowaniem produktu markowego w produkcji filmowej, telewizyjnej lub internetowej.

Przez Producenta należy rozumieć głównego inwestora produkcji filmowej, telewizyjnej bądź internetowej, zgodnie z art. 4. Ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 226 ze zm.).

Przez Produkt markowy należy rozumieć wszelkie niematerialne bądź materialne dobra, które cechują się wartościami mogącymi wesprzeć budowanie pozytywnego wizerunku regionu rozumianego w sensie geograficznym, administracyjnym, socjologicznym czy ekonomicznym.

Aby wziąć udział w projekcie należy w pierwszej kolejności uważnie zapoznać się z Regulaminem naboru Producentów do projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Proponujemy również, aby zapoznali się Państwo z informacjami przedstawionymi przede wszystkim w zakładkach Na kogo czekamy oraz Jak to działa, a także regulaminami, umowami, formularzami i wnioskami znajdującymi się w zakładce dokumenty programowe.

W celu usprawnienia procesu zgłoszeniowego, prosimy wcześniej zapoznać się z treścią wszystkich kroków formularza zgłoszeniowego - podgląd formularza.

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.