Jak to działa?

Przez lokowanie produktu należy rozumieć działania zgodne z nowelizacją Ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 226 ze zm.). Lokowanie produktu jest to przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązywaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one element samej audycji w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, a także w postaci nieodpłatnego udostępnienia towaru lub usługi. Więcej o tym, czym jest lokowanie produktów możesz przeczytać tutaj.

Aby wziąć udział w naszym projekcie wystarczy się zgłosić. Nabór ma charakter otwarty i jest prowadzony w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na realizację projektu. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem naszego portalu, w zakładce Formularze zgłoszeniowe. ZGŁOŚ SIĘ!!!

Przypominamy, że nabór dotyczy zarówno Podmiotów lokujących, czyli tych, którzy chcą lokować swoje Produkty markowe w produkcjach filmowych, telewizyjnych i internetowych, jak i Producentów filmowych i telewizyjnych, którzy wyrażą zaintesowanie lokowaniem Produktów markowych z województwa kujawsko-pomorskiego lub samego województwa kujawsko-pomorskiego w swoich produkcjach.

O dofinansowanie przewidziane w tym projekcie występują jedynie Podmioty lokujące. Procedura związana z naborem oraz otrzymaniem dofinansowania, a także wdrożeniem projektu i jego rozliczeniem, składa się z trzech etapów:

ETAP PIERWSZY
NABÓR PODMIOTÓW LOKUJĄCH I PRODUCENTÓW DO PROJEKU
(wystarczy się zgłosić!!!!)

Na podstawie danych przedstawionych przez Państwa w formularzach zgłoszeniowych (formularz dla Podmiotów lokujących, formularz dla Producentów) oraz danych pozyskanych i zweryfikowanych przez Operatora projektu - Fundację Tumult, Operator dokona wyboru Podmiotu lokującego, a tym samym Produktu markowego, który Podmiot planuje lokować, a także Producenta chętnego do przygotowania, realizacji i emisji filmu, serialu, programu TV, w którym ten Produkt markowy będzie w sposób interesujący lokowany.

Po dokonaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem, aby uszczegółowić Państwa potrzeby i pomysły, postaramy się również doradzić, pomożemy przejść całą procedurę, od początku do końca. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości, prosimy o kontakt.
Potwierdzeniem zakończenia tego etapu będzie wystawienie przez Fundację Tumult REKOMENDACJI zaświadczającej, że zarówno Podmiot lokujący, jak i Producent spełnili kryteria naboru, prowadzonego za pośrednictwem tego portalu, a także potwierdzającej, że ich wspólny projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu.

ETAP DRUGI
SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I PROCEDURA WYBORU

Po dokonaniu wyboru i skojarzeniu par: Podmiot lokujący/Produkt markowy - Producent (tylko i wyłącznie w przypadku zgody obu stron na taką współpracę) i otrzymaniu rekomendacji od Operatora projektu (Fundacji Tumult), Podmiot lokujący składa do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu WNIOSEK O DOFINANSOWANIE wraz z niezbędnymi ZAŁĄCZNIKAMI.

Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten konkurs, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki: 7.30–15.30, we wtorki: 7.30–17.00, w piątki: 7.30-14.00.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie projektu jest Punkt Informacyjno-Podawczy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, parter.

W zakładce Dokumenty programowe znajdą Państwo REGULAMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU i inne dokumenty dotyczące projektu. Ponadto, wszystkie szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej ogłoszonego konkursu.

Procedura nie jest trudna, a my będziemy Państwu pomagać od początku do końca, pomożemy wypełnić wniosek o dofinansowanie oraz niezbędne załączniki. Wyjaśnimy wątpliwości, doradzimy.

Po dokonaniu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oceny formalnej złożonego wniosku i po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosek trafia do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Akceptacja skojarzenia Podmiotu lokującego z Producentem przez Zarządu Województwa jest jednocześnie zgodą na dofinansowanie, skutkującą podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, pomiędzy Podmiotem lokującym i Województwem Kujawsko-Pomorskim. Decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest ostateczna. 

ETAP TRZECI
WYKONANIE I ROZLICZENIE PROJEKTU

Podmiot lokujący, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie zaproszony do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. O terminie i miejscu podpisania umowy poinformuje Państwa Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to zobowiązanie do realizacji projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie i z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem w ramach konkursu są wydatki netto lub wydatki brutto (o ile podatek VAT nie podlega zwrotowi) poniesione na lokowanie produktu markowego w produkcji filmowej, telewizyjnej lub internetowej. Podatek od towarów i usług VAT może być kwalifikowany tylko zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn. z późn. zm.).

Należy pamiętać, że okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu rozpoczął się w dniu 14 stycznia 2014 r., a kończy 30 czerwca 2015 r. Lokowanie produktu markowego w produkcji filmowej, telewizyjnej lub internetowej, czyli zakończenie produkcji, musi nastąpić do 15 czerwca 2015 roku, a emisja tej produkcji do 30 czerwca 2016 roku.

Aby otrzymać przewidziane projektem dofinansowanie Podmiot lokujący musi wypełnić zadania przewidziane umową o dofinansowanie, a następnie złożyć WNIOSEK O PŁATNOŚĆ wraz z załącznikami.

Na tym etapie również będziemy Państwu towarzyszyć, wspierać, pomagać. Jesteśmy do dyspozycji, zapraszamy do kontaktu.

Zgłoś się wypełniając odpowiedni formularz

formularz dla Podmiotów lokujących, formularz dla Producentów