Zalety Product Placement - lokowania produktu

Można wymienić wiele zalet skutecznego placementu. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

  1. Wyeksponowanie - Dzięki lokowaniu, produkt może dotrzeć do większej liczby odbiorców w dłuższym okresie czasu. Eksponowanie produktu jest dodatkowo nasilone poprzez fakt, że widzowie kin są poniekąd wyizolowani. Kina są tak zaprojektowane, aby widzowie w 100% skupili się na filmie i przede wszystkim oglądali film tak by nic im nie zakłóciło projekcji dzięki czemu rzeczywiście "oglądają" markę.
  2. Częstotliwość - Odnosi się to do tego, ile razy dany widz obejrzał dany film. Bardzo często zdarza się, że widz ogląda więcej niż jeden raz dany film. Dzięki temu wielokrotnie ma on okazję obcować z lokowanym produktem w filmie, dzięki czemu ma z nim większy kontakt.
  3. Przywiązanie do źródła - Tego rodzaju sytuacje mają miejsce, gdy dany produkt/ marka jest używana w filmie przez znanego aktora/ gwiazdę. Jest grono widzów, które bardzo przywiązują się do gwiazd i produktów, z którymi były one widziane, nawet jeżeli tylko trzymały go przez ułamek sekundy, co również wpływa na zwiększenie zainteresowania.
  4. Przypominanie - Lokowanie produktu w dużych projektach fabularnych, gwarantuje zwielokrotnienie i zintensyfikowanie oddziaływania na widza, gwarantuje lepsze utrwalenie i odbiór produktu w odróżnieniu od reklam telewizyjnych.
  5. Pominięcie regulacji - Lokowanie produktu w filmie, daje możliwość reklamy i promocji produktów, których nie wolno reklamować w TV, jak np. alkohol czy papierosy.
  6. Określenie targetu - Właściwy i dobrze dobrany placement produktu do fabuły może zagwarantować dotarcie do właściwych grup odbiorców, a także pozyskanie nowych.