Zarejestruj się

Wysyłając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych (oraz wprowadzonych w przyszłości danych w profilach firmy i lokacji niniejszego serwisu) przez Fundację Tumult - operatora projektu "Kujawsko-Pomorskie - Kreatywne Wsparcie Marki Regionu" - z siedzibą w Toruniu, Rynek Nowomiejski 28 w celu realizacji zadań informacyjnych związanych ze wspieraniem produkcji filmowych i telewizyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, a wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Tumult na mocy niniejszej zgody, prawo ich zmiany i ich poprawiania.